Markkinointi ja myynti

Maruzella toimii lisäresurssina markkinoinnissa ja myynnissä tai hoitaa tehtävät puolestasi - yhteistyössä Sinun ja yrityksesi kanssa.

Tehokasta markkinointia, lisää myyntiä

Uudet asiakkaat eivät välttämättä tiedä vielä yrityksestänne mitään ilman markkinointia ja vanhoille asiakkaille
yrityksenne viesti alkaa väljähtyä ajan myötä. Tärkeää on pitää huolta molemmista asiakkaista.
Tuon apuvälineitä yrityksesi viestin viemiseen tekemällä selkeät toimenpiteet, avaamalla nykyaikaisia markkinointikanavia ja toteuttamalla käytännön toimenpiteitä.
Olen B2B tai paremminkin H2H myynnin ammattilainen. Tutustun huolella asiakkaisiinne, omaksun yrityksenne tuotteet ja edustan yritystänne vakuuttavasti.

Yhdessä sinun ja yrityksesi kanssa rakennamme vahvan perustan myyntinne menestykselle.
Kääritäänkö hihat ja aloitetaanko yhteistyö?

Ota yhteyttä - laitetaan vipinää markkinointiin ja myyntiin!


© 2023 | Maruzella